Bestellingen boven € 400,- GRATIS VERZENDING  | Alle  zonweringen GRATIS VERZENDING!

Algemene voorwaarden


Op alle werkzaamheden zijn de onderstaande voorwaarden van
toepassing, door het geven van de opdracht gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 

1 Bestellingen

Het winkelen in onze webshop dakraamleverancier is geheel vrijblijvend. De bestelling is pas definitief nadat u als koper/opdrachtgever definitief gekozen heeft voor de bestelling en de betaalwijze, hierbij de keuze tussen betaling vooraf middels ideal of per bankoverschrijving.

2 Levertijden Fakro

Dakraamleverancier.nl levert rechtstreeks vanaf de voorraad van Fakro. De levertijden van Fakro bedragen 3 werkdagen indien op voorraad bij Fakro nederland. De meeste producten in onze webshop zijn standaard producten en deze zijn voorraad producten van Fakro. Dakraamleverancier is niet verantwoordelijk voor de voorraad van Fakro en kan hier dus niet aansprakelijk voor worden gesteld indien product niet op voorraad is en dus niet binnen 3 werkdagen geleverd kan worden.

3 Leveringen

De producten worden tot de voordeur/gang geleverd, maakt uw woning deel uit van een wooncomplex/appartementen en er is geen lift aanwezig worden de producten geleverd tot de voordeur welke geld als zijnde voordeur wooncomplex algehele toegang. Er dient binnen een loopbare afstand van 20 meter geparkeerd te kunnen worden. De bezorgkosten bedragen 40,- euro exclusief btw per zending. Wij leveren niet op de Waddeneilanden.

4 Annuleringen

Indien de opdrachtgever/koper de geplaatste bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert heeft de verkoper genaamd dakraamleverancier het recht om volledige vergoeding te vorderen van alle kosten die zijn gemaakt om de bestelling uit te leveren.

5 Retourzendingen

De koper heeft het recht om binnen 14 dagen na levering de goederen te retourneren. Dit alleen als de verpakking ongeopend is. Geopende verpakkingen worden niet meer terug genomen. Indien dakraamleverancier de goederen moet retourneren word € 48,40 inclusief btw per product in rekening gebracht en 10% van het aankoopbedrag.

 

Indien de bestelling geen voorraadproduct is kan deze niet geretourneerd worden.

6 Reclames/Manco’s

Reclames, manco’s, uiterlijk waarneembare schade en of onjuiste werking van de goederen, of afwijking van de vermelde specificatie van uw bestelling en uiteindelijke levering moeten bij aflevering aangetekend zijn om rechtsgeldig te zijn. Melding hiervan moet binnen 5 werkdagen worden gereclameerd bij dakraamleverancier. Dakraamleverancier zal z.s.m afhandelen dan wel doorspelen aan producent product. Dakraamleverancier verplicht zich bij een terechte reclame de goederen z.sm te her leveren.

8 Garantie Fakro

Levenslang voor weerstand tegen hagelschade op gehard glas toegepast in dakramen
20 jaar    op beglazing
10 jaar    dakramen met gootstukken, uitstapdakramen met gootstukken
7 jaar     lichttunnels met gootstukken
5 jaar     zonnecollectoren
5 jaar     uitzetdakramen, rookafvoerraam samen met gootstuk FSP, dakfolies
3 jaar     jaar knieschotdeur, zoldertrappen
2 jaar     binnen- buitenzonweringen en elektrische bedieningen

9 Betaling

De betaling geschied vooraf middels IDEAL of per bankoverschrijving.

10 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Dakraamleverancier uit hoofde van enige opdracht is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken goederen. Elke verder aansprakelijkheid t.a.v. schade word uitgesloten.

Uitvoeringsvoorwaarden (leveren en monteren)

Opdrachtgever is de persoon/consument welke de opdracht verstrekt aan werkzaamheden dakraamleverancier

Dakraamleverancier is gespecialiseerd bedrijf in dakramen en toebehoren welke werkzaamheden verricht in opdracht van opdrachtgever

Verplichtingen van DAKRAAMLEVERANCIER:

Dakraamleverancier staat ervoor in dat het werk goed en deugdelijk word uitgevoerd/opgeleverd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst en dat er gebruik word gemaakt van deugdelijk materiaal en werkwijze.
Dakraamleverancier houd hierin zoveel als mogelijk rekening met de wensen van de opdrachtgever.

DAKRAAMLEVERANCIER verplicht zich de opdrachtgever te wijzen op:

  • Onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructie en werkwijze
  • Mogelijke verbreken aan de roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht

Verplichtingen opdrachtgever:

  • De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat dakraamleverancier de werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan uitvoeren.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het risico van schade door:

  • Onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde werkzaamheden en constructie.
  • Mogelijke gebreken aan de roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht.

Meer/Minder werk:
Opdrachtgever en Dakraamleverancier kunnen meer of minder werk aan de opdracht overeenkomen middels schriftelijk akkoord beiden partijen.

Constructie:
Constructieve aanpassingen aan de dakconstructie, hierin word onderscheid gemaakt tussen een gordingkap en sporenkap.

Gordingkap zijn horizontaal lopende balken meestal in het zicht. Meerprijs aanpassen/onderbreken gording en ravelen dakconstructie van een gording bedraagt 135,- euro inclusief btw per gording.

Sporenkap zijn verticaal lopende balken, meestal niet in het zich, aan de binnenzijde afgewerkt met een plaat. Meerprijs aanpassen/onderbreken en ravelen sporenkap 75,- euro inclusief btw.

Complicaties:
Weersomstandigheden zoals regen en sneeuw kunnen tot een annulering van de geplande montage datum leiden.
Dakraamleverancier adviseert u hierin.
Geeft opdrachtgever echter toch opdracht tot start werkzaamheden ondanks negatief advies van dakraamleverancier word dit schriftelijk op papier gezet voorzien van handtekening en is de opdrachtgever in dit geval geheel en alleen aansprakelijk voor de eventuele ontstane schade.

Oplevering:
Na gereed zijn van de werkzaamheden gaan de opdrachtgever en dakraamleverancier samen het werk bekijken en beoordelen, opdrachtgever dient gebreken tijdens oplevering te constateren en aan te wijzen waarna deze gebreken indien mogelijk gelijk worden verholpen is dit niet gelijk mogelijk dan zorgt dakraamleverancier dat het z.s.m. verholpen word.

Betaling:
Na oplevering werkzaamheden ontvangt de opdrachtgever een factuur voor alle werkzaamheden inclusief de geleverde producten en inclusief het eventuele meer/minder werk opgesomd. De factuur kan contant worden voldaan dan wel middels overschrijving op rekening binnen 5 werkdagen.

Niet nakomen betalingsplicht:
Indien de opdrachtgever niet tijdelijk binnen de overeengekomen termijn van 5 werkdagen betaald krijgt deze eenmalig een herinnering om het verschuldigde bedrag alsnog over te maken. Indien opdrachtgever na verstreken termijn herinnering nog niet heeft betaald heeft dakraamleverancier het recht om de geleverde en gemonteerde producten terug te vorderen, dan wel het invorderen van het verschuldigde bedrag.

Indien u de opdracht annuleert, dan bent u € 25,- incl btw verschuldigd. 

Garantie:

5 jaar garantie op de gemonteerde dakramen
1 jaar garantie op de gemonteerde raamdecoratie4